شرط پذیرش خبر در قرآن/ عواقب پذیرفتن اخبار غیرموثق و بد

خبر باید از روى تحقیق باشد و به گفته قرآن اگر شخص فاسقى و یا حتی عادل خبر از چیزى دادند نباید بدون تحقیق پذیرفت زیرا پشیمانی به بار می‌آورد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات