وضعیت مبهم این بازیکن تکنیکی در استقلال

مهدی قائدی در ترکیب استقلال جایی ندارد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات