برجام قابل چانه زنی نیست/این توافق تاریخ و برنامه مشخصی دارد

مشاور رئیس جمهور گفت: همه اعضای توافق کننده برجام می‌دانند که این توافق قابل چانه زنی، مذاکره مجدد و قابل تجدید نظر نیست.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات