فیلم/ ادامه بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام

امریکایی ها تلاش دارند تا با حفظ ظاهری برجام، منافع اندک آن را هم با تحریم های جدید از بین ببرند

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات