تصاویر کمتر دیده شده از محل عروج پیامبر اسلام (ص)

تصاویر کمتر دیده شده از محل عروج پیامبر اسلام (ص) تصاویر کمتر دیده شده از داخل مسجد قبه الصخره و محل اسری نقطه آغاز عروج رسول اکرم (ص) در واقعه معراج را مشاهده می کنید.   از باشگاه خبرنگاران

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات