۱۸ ابر بدهکار ۶۹۰۰ میلیارد تومانی آزاد می‌چرخند!

از میان ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه ۱۸ ابربدهکار آزادند و یکی از آنها اعدام شده و یکی دیگر نیز در حبس است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات