بازتاب جهانی رفع فیلتر تلگرام

تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا هم روی اینترنت خانگی و هم موبایل در دسترس عموم قرار گرفت

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات