تصویر ۳۲ سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی

نوشته تصویر ۳۲ سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی اولین بار در درنگ. پدیدار شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات