سونی فریم‌ور جدید دوربین A9 را منتشر کرد

سونی فریم‌ور نسخه ۲.۰۰ را برای دوربین a9 منتشر کرده است که بهبو‌د‌هایی را در عملکرد اتوفوکوس پیوسته و سایر قسمت‌ها به همراه دارد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات