گلزار : کارت بازی بازیکنان جدید ماشین سازی تبریز صادر گردید

سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از آمادگی کامل تیم جهت رویایی با فجر سپاسی خبر داد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات