به همه مردم باید احترام گذاشت/ برجام موفقیت هایی دارد که توسط هیچ کس از بین نمی رود

رئیس جمهورتصریح کرد :زیر پا گذاشتن تعهدات و قطعنامه سازمان ملل توسط کاخ سفید؛ پیروزی اخلاق و حقوق است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات