پایان غمبار سانچی/مرگ همه خدمه نفتکش ایرانی تایید شد

مانا اعلام کرد: یک منبع مطلع خبر فوت تمام خدمه نفتکش سانچی را تایید کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات