باشگاه مس مانع بازی بایرامی می‌شود

اگر باشگاه ماشین‌سازی تبریز ظرف ساعات آینده به تعهدات خود در قبال این چک عمل نکند، باشگاه مس کرمان بار دیگر مانع بازی این بازیکن برای تیم ماشین‌سازی خواهد شد و تا زمان وصول این چک دیگر اجازه‌ی صدور مجوز برای بازی بایرامی را نخواهد داد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات