قیمت و سابقه بازی مهاجم کامرونی استقلال

«کریستین بکامنگا» مهاجم کامرونی مورد نظر آبی ها تهرانی با میانگین دریافت دستمزد 800 هزار یورویی در دوران فوتبالش؛ گلزنی با تجربه محسوب می شود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات