تحلیل فیلم «شکل آب» کاری از گیرمو دل تورو The Shape of Water 2017 “پرورش دادن یک عشق رام نشده”

"شکل آب" داستانی فانتزی از معاشقه‌ای رمانتیک را تعریف می‌کند که در آن "الیسا اسپوزیتو" با نقش آفرینی "سالی هاوکینز"، دختری تنها و منزوی که از نعمت سخن گفتن محروم است. "الیسا" زندگی محقر، ساده و قابل پیش بینی دارد که روز مرِگی را به سخره گرفته است. سر خورده از عقده های فرو خورده جنسی و امیالی بر آورده نشده تا سن پیری گریبان گیر مردی است که در همسایگی الیسا به تنهایی زندگی می‌گذراند. مردی که از رخوت ارتباطِ مداومش با الیسا دیگر زبان اشاره می‌داند و او را دوست خود می‌داند نوشته تحلیل فیلم «شکل آب» کاری از گیرمو دل تورو The Shape of Water 2017 “پرورش دادن یک عشق رام نشده” اولین بار در نت نوشت پدیدار شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات