بخشی از گندم کشور در بورس کالا خرید و فروش می شود

اخبار پولی مالی - سال آینده در راستای اصلاح نظام خرید تضمینی گام بزرگی برداشته خواهد شد و آن، عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق بورس کالا است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات