تظاهرات بحرینی‌ها علیه آل‌خلیفه در محکومیت صدور احکام اعدام

مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق «المقشاع» و «البلاد القدیم» صدور احکام اعدام علیه جوانان این کشور را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی شیخ عیسی قاسم شدند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات