علت بحرانی شدن ناگهانی وضعیت نفتکش سانچی از صبح امروز

وضعیت نفتکش سانچی در حالی امروز پس از 8 روز آتش سوزی ناگهان بحرانی شد که تا قبل از آن از اخبار قطره چکانی منتشر شده اینگونه به نظر می رسید که آتش در بخشی از نفتکش در جریان است که احتمال زنده ماندن افراد در بخش انتهای کشتی و موتورخانه وجود دارد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات