رباتی که کار مخترعان و تکنسین ها را راحت می‌کند

شرکت اوکادو از تولید ربات های دستیاری خبر داده که می توانند به آزمایش و توسعه فناوری های جدید کمک کنند و به اجرای برنامه های توسعه و نگهداری محصولات جدید کمک کنند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات