جشنواره ماشین بابام یک هفته دیگر به پایان می رسد

اخبار پولی مالی - دومین دوره جشنواره بام با عنوان ماشین بابام که از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، هفت روز دیگر به پایان می رسد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات