جدیدترین آمار قوه قضائیه از کشته‌های خیابانی در ناآرامی‌های اخیر/ توضیح در مورد خودکشی‌ها

میزان: سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و سومین نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت:در هفته های اخیر امریکا و صهیونیست ها با برنامه ریزی و حمایت از اغتشاشات فکر می کردند اگر مردم مطالباتی دارند می توانند بر موج آن سوار شوند و با تحریک عواملی ناامنی ایجاد کنند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات